^Về Đầu Trang

 

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 19 tháng 08 năm 2019, lúc 7h35 phút, trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm, nhằm trao đổi, thỏa thuận với phụ huynh những vấn đề liên quan đến công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ trẻ trong năm học, nhà trường mong muốn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh trong công tác chăm sóc trẻ tại trường và bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để hổ trợ nhà trường hoạt động tốt trong năm học 2019 - 2020, đặc biệt là đại diện phụ huynh các lớp cũng đã trao đổi tích cực, vui vẻ với Ban giám hiệu nhà trường, cũng như với các giáo viên dạy lớp về vấn đề nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ khi cần thiết. Nhà trường cũng đã có những ý kiến thống nhất với các bậc phụ huynh trong trường, cũng như ghi nhận những đóng góp quý báo của các bậc phụ huynh để góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học gồm các thành phần:

- Ban giám hiệu và giáo viên trường Mầm non Hoa Sen.

- Đại diện phụ huynh các nhóm, lớp.

Sau đây là những hình ảnh lưu lại của buổi họp phụ huynh đầu năm học 2019 - 2020 đầy ý nghĩa:

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen thông qua một số nội quy, các khoản thu của trường trong năm học mới 

Các giáo viên trường tham gia

Đông đảo phụ huynh các lớp tham gia họp

Người viết bài, hình ảnh: Hồng Tươi.