^Về Đầu Trang

 

Hội nghị viên chức - người lao động, năm học 2022 - 2023

                 Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, sáng ngày 07/10/2022 Hội nghị viên chức, người lao động của trường Mầm non Hoa Sen (khu phố 2, thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, Long An) được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Với chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện” và căn cứ vào thực tế của nhà trường và địa phương. Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 trường Mầm non Hoa Sen đã để ra các nhiệm vụ và tiêu chí để mỗi Cán bộ - Giáo viên – nhân viên nắm rõ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của bản thân được giao trong năm học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu về “Xây dựng trường mầm lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021- 2025” và đảm bảo mục tiêu của chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện”.

          Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường đều nhất chí với nhiệm vụ, tiêu trí đề ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, cần xây dựng các giải pháp, cơ chế thực hiện trong suốt cả năm học. Nội dung này đã được các ý kiến thảo luận kỹ và đi đến thống nhất quan điểm. Hội nghị  viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Hoa Sen đã thành công tốt đẹp. 

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Sứ - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Đông Thành - Đại biểu cấp trên

Cô Thúy Kiều (trái) và cô Kim Chi (phải) - thư ký Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng trường thông qua báo cáo năm học 2021 - 2022 và dự thảo phương hướng năm học 2022 - 2023

Ông Nguyễn Văn Sứ - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thị trấn Đông Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, góp phần định hướng, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, phát huy những điểm mạnh để trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2022 - 2023

      Cũng tại Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023, Công đoàn trường Mầm non Hoa Sen do bà Nguyễn Thị Son kiêm nhiệm chủ tịch Công đoàn trường đã chủ trì nội dung bầu Ban thanh tra nhân nhân nhiệm kỳ 2022 - 2024. Các thành viên trong Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 lần lượt thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022, dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2024, bản kiểm điểm nhiệm kỳ 2020 - 2024. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, bà Nguyễn Thị Son đã thông qua đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2024, bà Nguyễn Thị Liễu - trưởng ban kiểm phiếu đã nêu rõ từng nội dung của Quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi thông qua nội dung bản kiểm điểm Ban TTND NK 2020 - 2022

Mọi người tham gia bầu cử với tinh thần công bằng, khách quan

Bà Dương Thị Thu Cúc (trái) trúng cử trưởng Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024. Bà Nguyễn Thị Kim Chi (phải) và bà Phạm Thị Hồng Trinh (nghỉ hậu sản) trúng cử UV TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024

        Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Son đã thông qua thỏa thuận về công tác phối hợp của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường, qua đó bà Nguyễn Thị Son cũng đã phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023.

          Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (trái) và bà Nguyễn Thị Son (phải) đã ký kết thỏa thuận về công tác phối hợp của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường

     Cuối Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng trường đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023 và cho biểu quyết.

             Sau đây là một số hình ảnh khác tại Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023

Đội ngũ viên chức, người lao động trường

 

Hình ảnh: Ngọc Anh, Nguyễn Nga

Nội dung và đăng bài: Hồng Tươi