^Về Đầu Trang

 

Tập huấn chuyên môn tháng 10/2022

 Tập huấn chuyên môn tháng 10/2022

Căn cứ Kế hoạch số 984/KH-PGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Huệ về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 – 2023 số 141/KH-MNHS ngày 10 tháng 10 năm 2022 của trường Mầm non Hoa Sen;

     Căn cứ tình hình thực tế, trường Mầm non Hoa Sen xây dựng Kế hoạch Tổ chức Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022 - 2023 số 168/KH-MNHS, ngày 17/10/2022.

1/ Mục đích

- Trang bị cho giáo viên nguồn tài liệu phong phú, giúp giáo viên tự tin áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.

- Có kỹ năng tuyên truyền, phối hợp tốt với phụ huynh trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, nhằm thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non..

- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, có kỹ năng xây dựng các kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục Mầm non đổi mới, áp dụng phù hợp tình hình thực tế từng nhóm, lớp.

     - Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin đổi mới liên quan đến giáo dục Mầm non.

2/ Hình thức tổ chức

- Thời gian tập huấn: 03 ngày: Ngày 22/10/2022; Ngày 29/10/2022; Ngày/11/2022.

- Thời gian bắt đầu: Buổi sáng 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Hoa Sen.

- Hình thức: Tập huấn trực tiếp.

3/ Đối tượng tham gia

- Trường Mầm non Hoa Sen: 27 (03 cán bộ quản lý và 24 giáo viên).

- Nhóm tư thục độc lập: Mầm non Sao Việt: 08 (01 quản lý và 07 giáo viên).

- Nhóm tư thục độc lập: Mầm non Ngôi Sao Nhỏ: 04 (01 quản lý và 03 giáo viên).

- Nhóm tư thục độc lập: Cô Trinh: 01 giáo viên.

4/ Nội dung bồi dưỡng

- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non       .

- Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống một số bệnh, dịch thường gặp trong cơ sở GDMN.

    - Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình.

     - Hướng dẫn xây dựng, sử dụng công cụ đánh giá thực hiện chương trình GDMN.

    - Hướng dẫn, giới thiệu, thảo luận về: Hướng dẫn giáo dục giới trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh.

    - Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc cho trẻ trong cơ sở GDMN.

- Giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở GDMN.

- Hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ MN.

- Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

Cô Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen chủ trì buổi tập huấn

Đội ngũ CBQL, GV trường và 03 lớp tư thục tham gia tập huấn

Cô Đào Thị Hồng Liên báo cáo nội dung một số chuyên đề

Hình ảnh: Nguyễn Nga, Hồng Tiên.

Nội dung và đăng bài: Hồng Tươi.