^Về Đầu Trang

 

Công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona

 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA

     Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Huệ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra trong thời điểm hiện nay, trường Mầm non Hoa Sen đã và đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra. Trường nằm trên địa bàn thị trấn - trung tâm của huyện, nên việc phòng, chống dịch bệnh luôn được xem trọng. Ban giám hiệu trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền rộng rãi đến các cán bộ - giáo viên - nhân viên và phụ huynh trường nhằm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.

     Sau đây là kế hoạch cụ thể:

   PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỨC HUỆ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Số: 13/KH-MNHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Thành, ngày 06 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp

do chủng mới vi rút corona

_________________________

     Căn cứ vào Kế hoạch số 244/KH-SGDĐT, ngày 04/2/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra của ngành Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ vào Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra, trường mầm non Hoa Sen xây dựng như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm chắc tình hình, chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona gây ra.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) trong ngành và toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona gây ra.

- Thực hiện việc phòng chống có hiệu quả theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chỉ đạo của cấp trên.

2. Yêu cầu

- Tất cả CBGVCNV được quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện đảm bảo đạt các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona gây ra.

- Tất cả CBGVCNV không được chủ quan với công tác phòng, chống dịch bệnh;nhà trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh của đơn vị, phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thị trấn.

     II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

     1. Công tác thông tin, tuyên truyền

     Nhà trường triển khai các nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cho CB, GV, NV, học sinh và phụ huynh học sinh về biện pháp phòng chống bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn trước khi vào lớp học, ăn uống đủ chất để đảm bảo đủ sức khỏe, hạn chế đến chỗ đông người… Không giấu bệnh, khi cơ thể có các biểu hiện bất thường nên đến khám ở các cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị.

     Nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin để phụ huynh học sinh không bị hoang mang và chủ động phối hợp với nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh; kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin có liên quan dịch bệnh cho Sở GD&ĐT, Chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương.

    Nhà trường sử dụng các khẩu hiệu, dán các thông báo, các nội dung tuyên truyền ở sân trường cho học sinh biết, phát các tờ bướm tuyên truyền phòng bệnh cho học sinh…

    Nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

     2. Phòng ngừa, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu vực bị ô nhiễm

    Nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tiến hành phun thuốc diệt khuẩn, tẩy trùng 100% các lớp và các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ. Mở cửa sổ thông thoáng các phòng học, không sử dụng máy lạnh.

     Nhà trường không tổ chức các hoạt động mang tính chất vui chơi tập thể với số đông học sinh; đồng thời tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh về việc không nên đến những nơi tập trung đông người.

    Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, nhà trường đã thực hiện chỉ đạo cấp trên cho học sinh nghĩ học từ 3/2 đến 7/2/2020 nhằm hạn chế việc lây lan của vi rút gây bệnh.

     3. Thực hiện công tác quản lý của các đơn vị

    Nhà trường có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên là CBQL, GV, NV của trường; đảm bảo trực 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin và theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh và nắm danh sách học sinh hoặc học sinh có người thân trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Nhà trường phối hợp với phụ huynh để quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học, đề nghị phụ huynh học sinh thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và sức khỏe của con em.

    4. Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh

 Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến CBGVCNV thực hiện, thường xuyên kiểm tra và nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đẩy mạnh biện pháp thông tin, truyên truyền về công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp.

Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt việc liên hệ giữa nhà trường và gia đình học sinh, thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm để nắm thông tin về các cháu.

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra của trường mầm non Hoa Sen./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, GV,Bà Nga

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Cúc

               Một số hình ảnh vệ sinh trường lớp nhằm phòng, chống dịch bênh:

 

Hiệu trưởng giám sát công tác vệ sinh lớp, đồ dùng đồ chơi của các lớp

     Trường mầm non Hoa sen luôn đảm bảo công tác vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo việc cập nhật tin tức và truyền tải có hiệu quả đến đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên trường, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra./.