^Về Đầu Trang

 

Tin tức & Sự kiện


 • Hội thi "Hội hoa xuân 2018"

  HỘI THI "HỘI HOA XUÂN 2018" Đến với: “Hội hoa xuân 2018” thực sự là một ngày hội đối với không chỉ các em nhỏ tại trường Mầm non Hoa Sen, mà còn đối với cả các bậc phụ huynh. Không gian sân trường tái hiện lại những gian chợ hoa thật sinh động, với…

 • Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

  Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

  Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học cho đội ngũ  cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Sen, nhằm góp phần bổ sung thêm các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu về…

 • Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

  Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

  Ngaøy 04/2/2015, tröôøng Maàm non Hoa Sen ñaõ toå chöùc hoäi thi theå duïc nhòp ñieäu, vôùi söï tham gia cuûa 9 lôùp maãu giaùo cuûa tröôøng, taát caû caùc lôùp tham gia ñeàu haøo höùng luyeän taäp mong sao ñoùng goùp nhöõng tieát muïc thaät ñaëc saéc, thuù vò cho caùc coâ, caùc…

 
 • HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8/3

  HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8/3

  HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2018             Hòa mình trong không khí vui mừng phấn khởi của Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Trường Mầm non Hoa Sen tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018.

 • Tiễn giáo viên về hưu năm học 2016 - 2017

  Tiễn giáo viên về hưu năm học 2016 - 2017

  TIỄN GIÁO VIÊN VỀ HƯU NĂM HỌC 2016 - 2017  Ngày 30/6/2017, trường MN Hoa Sen long trọng tổ chức buổi họp mặt chia tay Cô giáo Huỳnh Thị Năm và cô Phạm Kim Ngân về hưu. Đến tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Huệ, chủ tịch công đoàn nghành - đ/c Phạm…

 • Tham quan khu du lịch Suối Tiên năm 2017

  Tham quan khu du lịch Suối Tiên năm 2017

  Với mục đích là giúp cho trường mầm non Hoa Sen được đi tham quan dã ngoại, giao lưu nhằm nâng cao sự hiểu biết của mình về quê hương đất nước và biết thêm các danh lam thắng cảnh, góp phần trong hoạt động xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học thân…