^Về Đầu Trang

 

Khai giảng năm học 2022 - 2023

Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước của ngày khai trường, ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 05/9/2022, trường Mầm non Hoa Sen (khu phố 2, thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, Long An) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Báo cáo kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia 2021-2022

Kiểm định chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ công tác đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện triển khai theo từng năm học, yêu cầu cơ bản của công tác này chính là để giải quyết vấn đề về xây dựng nền nếp trong hoạt động quản lý mang tính hệ thống và vấn đề đánh giá chuẩn chất lượng giáo dục của nhà trường theo định hướng mới, toàn diện hơn.

Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2020 - 2025

Trường Mầm non Hoa Sen được thành lập từ năm 1978, trường được đặt tại trung tâm thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, đến nay đã được 41 năm thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trường có 02 điểm, gồm 01 điểm chính và 01 điểm phụ, cơ sở vật chất có 13 phòng học, 08 phòng chức năng. Trong đó, điểm chính có 11 phòng học và 08 phòng chức năng, điểm phụ có 02 phòng học. Trường thực hiện việc quản lý theo đúng điều lệ trường Mầm non.

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Hoa Sen Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Hoa Sen, năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế, nay trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường năm học 2021 - 2022

Nhà giáo ưu tú Đào Thị Hồng Liên

Bằng tất cả nỗ lực và niềm đam mê, cô đã dành trọn tâm huyết với sự nghiệp trồng người và vinh dự được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2021 theo Quyết định số 445/QĐ-CTN, ngày 01 tháng 4 năm 2021, về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ông Nguyễn Phú Trọng. Đây được xem là một danh dự của cá nhân cô Đào Thị Hồng Liên cũng như trường Mầm non Hoa Sen.

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Căn cứ vào kế hoạch năm học số 172/KH-MNHS ngày 10 tháng 11 năm 2020 của trường Mầm non Hoa Sen;

Căn cứ vào tình hình thực tế, nay trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường năm học 2020 - 2021 như sau:

Báo cáo Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Báo cáo Công tác kiểm định chất lượng giáo dục  và công nhận đạt chuẩn quốc gia  

Kế hoạch kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia năm học 2019-2020

Mục đích tự đánh giá: Nhằm xem xét, kiểm tra, đánh giá theo 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, nhằm xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường. Từ đó, thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.