^Về Đầu Trang

 

Bài thơ: TÌM Ổ

 

TÌM Ổ 

dan ga bai tho tim o

Một chị gà mái

Áo trắng như bông

Yếm đỏ hoa vàng

Cánh phồng bắp chuối

Xăm xăm xúi xúi

Tìm ổ quanh nhà

Chạy vào chạy ra

Tót ! tót ! tót ! tót !

(Sưu tầm)