^Về Đầu Trang

 

Bài thơ: Bạn mới

 

BẠN MỚI 

ban moi

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết

(Sưu tầm)