^Về Đầu Trang

 

Sơ đồ tổ chức

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

   TỔ LÁ (01 quản lý và 10 giáo viên):

   

TỔ TRƯỞNG

 
   

Đào Thị Hồng Liên

 
   

Trình độ chuyên môn: Cử nhân MN

 
               

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

01

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hiệu trưởng

Cử nhân MN

02

Đào Thị  Hồng Liên

Giáo viên lớp lá 1

Cử nhân MN

03

Dương Thị  Thu Cúc

Trung cấp MN

04

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo viên lớp lá 2

Cao đẳng MN

05

Nguyễn Thị Kim Chi

Cử nhân MN

06

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên lớp lá 3

Cử nhân MN

07

Phạm Thị Hồng Trinh

Trung cấp MN

08

Phạm Hoa Hạ

Giáo viên lớp lá 4

Trung cấp MN

09

Huỳnh Minh Thư

Trung cấp MN

10

Nguyễn Thị Son

Giáo viên lớp lá 5

Cử nhân MN

11

Pham Ngọc Anh

Trung cấp MN

   TỔ MẦM – CHỒI (01 quản lý, 11 giáo viên):

     

TỔ TRƯỞNG

         
     

Mai Thị Thúy Kiều

         

 

 

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân MN

   

 

   

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

01

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Phó Hiệu trưởng

Cử nhân MN

02

Mai Thị Thúy Kiều

TTCM – dạy lớp chồi 1

Cử nhân MN

03

Trương Thị Trinh

Giáo viên lớp chồi 1

Trung cấp MN

04

Đỗ Thị Hương

Giáo viên lớp chồi 2

Cử nhân MN

05

Lê Thị Chánh

Giáo viên lớp chồi 3

Trung cấp MN

06

Nguyễn Thị Ngọc Mị

Cử nhân MN

07

La Thị Gái

Giáo viên lớp chồi 4

Trung cấp MN

08

Võ Thị Hồng Tiên

Trung cấp MN

09

Trần Thị Ngọc Nga

Giáo viên lớp mầm 1

Trung cấp MN

10

Trần Thị Như Quỳnh

Trung cấp MN

11

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên lớp mầm 2

Cử nhân MN

12

Phạm Huỳnh Bối Bối

Trung cấp MN

 

   TỔ NHÀ TRẺ (01 quản lý và 04 giáo viên):

   

TỔ TRƯỞNG

 
   

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

 
   

Trình độ chuyên môn: Cử nhân MN

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

01

Nguyễn Thị Nga

Phó Hiệu trưởng

Cử nhân MN

02

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

TTCM – dạy nhóm 3+4

Cử nhân MN

03

Lê Thị Bưa

Giáo viên nhóm 3+4

Trung cấp MN

04

Ngô Thị Hạnh

Giáo viên nhóm 1+2

Trung cấp MN

05

Nguyễn Thị Hương Thảo

Giáo viên nhóm 1+2

Trung cấp MN