^Về Đầu Trang

 

Ban giám hiệu

GIỚI THIỆU THAM KHẢO

 

thu cuc Cô: Nguyeãn Thò Thu Cuùc (9/2/1981).

 Chức vụ: Hiệu trưởng.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Trình độ: Cử nhân mầm non - Trung cấp chính trị.

 Công tác liên tục trong ngành 18 năm, có kinh nghiệm 7 năm làm công tác quản lý.

 

 

nguyen thi ngaCô: Nguyeãn Thò Nga (01/1/1972).

 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng .

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Trình độ: Cử nhân mầm non

 Công tác liên tục trong ngành 14 năm, có kinh nghiệm 7 năm làm công tác quản lý.

 

 

hong tuoi Cô: Nguyeãn Thò Hoàng Töôi (9/8/1988).

 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Trình độ: Cử nhân mầm non

 Công tác liên tục trong ngành 5 năm, có kinh nghiệm 1 năm làm công tác quản lý.

 

 

*     Bà: Nguyễn Thị Thu Cúc (9/2/1981).

ú Chức vụ: Hiệu trưởng.

ú Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ú Trình độ: Cử nhân mầm non

                   Trung cấp chính trị.

ú Công tác liên tục trong ngành 18 năm, có

kinh nghiệm 7 năm làm công tác quản lý.