^Về Đầu Trang

 

Chương Trình Học


 
 • Chương trình học nhóm 3+4 (tháng 01/2020)

  CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: MÙA XUÂN (Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 3/1/2020) ¯ Yêu cầu: - Trẻ biết cây cối đâm chồi, nảy lộc vào mùa xuân. - Biết một số loại hoa, quả vào mùa xuân. - Trẻ biết được thời tiết, khí hậu vào mùa xuân ấm áp.…

 • Chương trình học nhóm 3+4 tháng 9/2019

      Tháng 9/2019 là tháng đầu tiên của chương trình học, nhưng đã là tuần thứ 3 các bé nhóm 3+4 đến lớp, cũng không tránh khỏi việc các bé còn bỡ ngỡ, lạ lẫm. Ba mẹ cùng tham khảo chương trình học của lớp để cùng hợp tác tốt với 2 cô…

 • Chương trình học nhóm 3+4 tháng 02/2017

  c

 
 • Chương trình học lớp mầm 2 (tháng 5/2021)

  Chương trình học lớp mầm 2 (tháng 5/2021)

  Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thị Liễu Tháng 5/2021 là tháng cuối cùng của năm học 2020 - 2021, năm học với biết bao điều mới lạ mà các bé lớp mầm 2 được trải qua. Cũng trong tháng này, các bé sẽ được làm quen những kiến thức liên…

 • Chương trình học lớp mầm 1 (tháng 01/2020)

  Chủ đề nhánh 1: MỘT SỐ LOẠI HOA Thời gian: 6/1/2020è10/1/2020 ¯ Yêu cầu: - Nhaän bieát ñöôïc quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa hoa, caùc boä phaän cuûa hoa, nhieäm vuï laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng, lôïi ích cuûa hoa ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Nhaän bieát ñöôïc…

 • Chương trình học lớp mầm 2 tháng 03+04+05/2018

  Chương trình học lớp mầm 2 tháng 03+04+05/2018

  Tháng 03 đến tháng 05/2018, các phụ huynh có muốn biết con em của mình học tập, vui chơi những gì trong trường hay không vậy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhe!

 
 • Chương trình học lớp chồi 1 (tháng 5/2021)

  Chương trình học lớp chồi 1 (tháng 5/2021)

  Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Chánh - Mai Thị Thúy Kiều Mời phụ huynh cùng xem tháng 5/2021 các bé lớp chồi 1 sẽ được cô Chánh và cô Kiều giới thiệu, hướng dẫn những nội dung bổ ích, thú vị nào nhé!

 • Kế hoạch giảng dạy lớp chồi 3 (tháng 12/2020)

  CHỦ ĐIỂM: NGÀNH NGHỀ CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN (Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)  Yêu cầu: - Cháu phân biệt được sự khác nhau của một số nghề phổ biến quen thuộc qua tên gọi và một số đặc điểm nổi bật. Phân loại…

 • Chương trình học lớp chồi 1 (tháng 01/2020)

  * Chủ đề nhánh 1: "CÂY XANH QUANH BÉ"     (Từ ngày: 06/01 đến 10/01/2020). YÊU CẦU: - Biết đặc điểm, tên gọi một số loại cây xanh. - Biết ích lợi của cây xanh đối với đời sống con người. - Biết phân nhóm cây xanh theo công dụng. - Biết quá trình lớn lên…

 
 • Kế hoạch giảng dạy lớp lá 2 (tháng 12/2020)

  CHỦ ĐỀ NHÁNH 5: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Thực hiện 1 tuần( 30/11/2020 – 04/12/2020) *YÊU CẦU: - Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình. - Trẻ biết phân loại các nhóm đồ dùng khác nhau. - Trẻ biết cách sử dụng và…

 • Chương trình học lớp lá 1 (tháng 01/2020)

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ 1 (THÁNG 01/2020) CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020) ¯ Yêu cầu: -Trẻ biết được ngày tết cổ truyền là truyền thống của người Việt Nam và nhận biết một số dấu hiệu của ngày tết. - Trẻ…

 • Chương trình học lớp lá 2 tháng 03+04+05/2018

  Chương trình học lớp lá 2 tháng 03+04+05/2018

  Tháng 03 đến tháng 05/2018, các bé và các phụ huynh lớp lá 2 có háo hức muốn biết trẻ sẽ có những hoạt động gì trong trường không nào? Cùng nhau tìm hiểu nhé!