^Về Đầu Trang

 

Cân đo lớp mầm 1 tháng 04/2021

 

DANH SÁCH CÂN ĐO TRẺ LỚP MẦM 1  THÁNG 4/2021  
               
Số
TT
Họ và tên Năm
 sinh
Cân nặng Tình trạng dinh dưỡng Chiều cao Tình trạng dinh dưỡng Kết luận
1 Đoàn Ngân Phú 220/2/2017 20.5 T CÂN 103 BT T CÂN
2 Hồ Gia Khang 03/09/2017 16 BT 99 BT BT
3 Phạm Nguyễn Huy Hoàng 24/02/2017 21 T CÂN 104 BT T CÂN
4 Đặng Quốc Khang 08/02/2017 27 BÉO PHÌ 109 BT BÉO PHÌ
5 Trần Quỳnh Chi 13/06/2017 14 BT 96 BT BT
6 Phạm Đức Huy 19/01/2017 26 BÉO PHÌ 111 BT BÉO PHÌ
7 Bùi Duy Minh 24/11/2017 13 BT 98 BT BT
8 Trần Nguyễn Minh Nhựt 31/07/2017 13 BT 98 BT BT
9 Lê Trường Nam 11/01/2017 14.5 BT 94 SDDTTC SDDTTC
10 Huỳnh Lê Hoàng Kim 18/01/2017 16 BT 106 BT BT
11 Nguyễn Nhật Huy 03/07/2017 17 BT 102 BT BT
12 Trương Lê Bảo Anh 14/09/2017 16 BT 98 BT BT
13 Huỳnh Thế Anh 26/08/2017 17 BT 103 BT BT
14 Võ Hà Minh Quân 13/08/2017 14.5 BT 98 BT BT
15 Phan Hoàng Yến 06/01/2017 17 BT 108 BT BT
16 Mai Bảo Nghi 15/09/2017 24 BÉO PHÌ 107 BT BÉO PHÌ
17 Lê Hoàng Giang 08/01/2017 18 BT 107 BT BT
18 Lê Huỳnh Trâm Anh 12/06/2017 16 BT 104 BT BT
19 Nguyễn Lê Minh 27/05/2017 16 BT 100 BT BT
20 Nguyễn Phạm Thiên Phúc 31/07/2017 18 BT 100 BT BT
21 Nguyễn Thuận Phát 16/06/2017 18 BT 103 BT BT
22 Danh Phát Tài 20/09/2017 20.5 T CÂN 104 BT T CÂN
23 Nguyễn Khánh My 24/09/2017 16 BT 96 BT BT
24 Hồ Nhật Nam 29/06/2017 13 BT 98 BT BT
25 Trần Gia Bảo 19/09/2017 13.5 BT 94 BT BT
26 Tống Đức Phát 14/04/2017 15 BT 104 BT BT
27 Trần Huy Khôi 04/12/2016 15.5 BT 108 BT BT
28 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 03/01/2017 14 BT 99 BT BT
29 Trần Xuân Thành 02/04/2017 18 BT 109 BT BT
30 Lê Tuấn Khoa 09/09/2017 16 BT 106 BT BT
31 Châu Huỳnh Hoa 16/10/2017 14 BT 101 BT BT

Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thị Liễu

                 Chịu trách nhiệm cân đo: Bùi Thị Thanh Trúc